Këndi i BE-së në Bashkinë Përmet ka vazhduar fushatën ndërgjegjësuese kundër emigracionit të parregullt edhe gjatë muajit korrik.  Në qytet u shpërndanë fletëpalosjet “JO EMIGRACIONIN E PARREGULLT” dhe rregullat e lëvizjes se lirë në zonën Schengen. Në këtë mënyrë komuniteti u informua mbi proçedurat që duhet të ndjekin për një emigracion të rregullt dhe pa penalizime.