Bashkia Përmet në bashkëpunim me stafin e projektit ReLOaD në  Shqipëri ka shpallur më 02/03/2020 Thirrjen e tretë publike për OSHC-të .

Me qëllim mbështetjen e OSHC-ve për të paraqitur aplikime në përputhje me kriteret e Udhëzuesit, ishte parashikuar që në 25.03.2020 të organizohej një ditë e hapur/sesion informimi . Për shkak të situatës në vend ky sesion informimi nuk do të zhvillohet.