Në kuadër të projektit “Rikualifikimi urban i disa zonave të qytetit”, pjesë e të cilit është dhe “Rehabilitimi i Urës në hyrje të qytetit Përmet”, nisën punimet për këtë segment.

Punimet do të vazhdojnë me angazhim maksimal dhe pritet të përfundojnë brenda afateve të përcaktuara.