Raporti vjetor i procesit te vendimmarrjes se KB

Buxheti i bashkise per qytetarin