Përfundoi asfaltimi i rrugës së fshatrave Pëllumbar dhe Iljare në Njësinë Administrative Çarshovë.

Brenda këtij viti përfundon edhe ndërtimi i Urës mbi lumin Vjosë në fshatin Pëllumbar. Ndërtimi i urës dhe lidhja me rrugën nacionale , ka qënë dëshira dhe kërkesa e banorëve të këtij fshati prej dhjetra vitesh që tashmë po bëhet realitet…