Përmeti turistik josh artistët maqedonas. Trupa e cirkut ofroi një shfaqje për fëmijët përmetarë. Bashkia ofroi sallën e Kinemasë së qytetit për tu dhënë mundësinë e argëtimit fëmijëve, të cilëve nuk ju krijohet shpesh mundësësia për të parë shfaqje cirku.