Ju njoftojmë se në datë 25.05.2018 ora  09:00  zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak ne Frasher,  me rend dite :

 1. Informacion: Masat e marra nga Bashkia për Menaxhimin e mbetjeve urbane, perspektiva për të ardhmen .
 2. P/V: Mbi kalimin e tokave nga përdorim në pronësi
 3. P/V: Mbi shpronësimin e z.K.Karafili (Për tokën e varrezave)
 4. P/V: Mbi miratimin e kontratës për antenën e Carshovës.
 5. P/V: Mbi miratim shpenzimesh për ekipet e sportit.
 6. P/V: Mbi miratimin e rregullores së brendshme të bashkisë.
 7. P/V: Mbi dhënien titull “Qytetar Nderi” z.Thoma Filipeu.
 8. P/V: Mbi dhënien titull “Qytetar Nderi” z.Bekim Kelmendi.
 9. P/V: Mbi dhënie bursash (Ridërgim)
 10. P/V: Mbi përdorim fondi rezervë. (Ridërgim)
 11. P/V: Mbi miratimin e listës për familjet e pastreha.
 12. P/V: Mbi miratimin e pasqyrave të PBA viti 2019-202.
 13. P/V:Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin Maj .
 14. P/V: Për dhënien e PAK.
 15. P/V: Mbi pagesën e 6%.

Shënim: Nisja në oren 07:00 nga Përmeti.