Bashkia Përmet është përzgjedhur ndër bashkitë që do të ketë një plan strategjik i cili do të përcaktojë zhvillimin e bashkisë për një periudhe 15-20 vjeçare.

Studio “ATELIER 4 “, është studio e cila do të merret me hartimin e Planit Strategjik të Zhvillimit të qytetit Përmet .

Nëpërmjet ketij plani do të përcaktohen zonat e zhvillimit ekonomik , zonat rezidenciale dhe kriteret e zhvillimit urbanistik, ekonomik sipas strukturave dhe prioriteteve që Bashkia Permet zotëron .