Më datë 8 Maj 2018 shfaqet në Përmet filmi “Zemra Blu – Lufta për të shpëtuar lumenjtë e fundit të pacenuar të Evropës” realizuar nga Patagonia.

Vjosa është “Zemra Blu” e Evropës, të cilën aktivistët dhe komunitetet lokale luftojnë prej më shumë se 5 vitesh për ta mbrojtur nga projektet e HEC-eve!

Eja në shfaqjen e filmit – Vjosa është edhe lumi yt! 
Trego sa e do Lumin e Lirë!

Vendi: Sheshi i Qytetit”, Përmet
Ora: 20:00.