Më 29 prill, BE-ja feston Ditën e Solidaritetit midis Brezeve, e nisur për herë të parë në vitin 2009. Krizat e njëpasnjëshme që kemi kaluar gjatë viteve të fundit e kanë bërë këtë çështje më aktuale se kurrë, duke na kujtuar se sa kritik është bashkëpunimi dhe solidariteti ndër breza është në një shoqëri gjithnjë e më të ndarë dhe të pabarabartë.

Mosha e përhapur dhe qëndrimet negative ndaj grupmoshave të caktuara po i ndajnë njerëzit e brezave të ndryshëm dhe po krijojnë pengesa për përfshirjen dhe pjesëmarrjen e tyre të plotë.

Në kuadër të kësaj dite disa të rinj përgatitën ushqime për të moshuarit që frekuentojnë qendrën ditore të të moshuarve në Përmet. Ata kaluan edhe pak kohë me ta duke luajtur shah dhe lojëra të tjera.