Më datë 23 Qershor 2018 , u zhvillua në ambjentet e Qendrës Multifunksionale ceremonia e dorëzimit të titullit “Qytetar Nderi i Përmetit”, Inxhinierit Thoma Filipeu , pas vdekjes.

Inxhinieri ka dhënë një kontribut të madh në fushën e Hidroteknikës, me vepra të cilat janë funksionale edhe në ditët e sotme, si psh Ujësjellësi i Përmetit dhe Mbrojtja e qytetit nga Përroi i Bardhë në vitin 1959.

Mirënjohje për figurën dhe veprat e inxhinierit përmetar Thoma Filipeu.