Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje

Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje për vitin 2021

Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje viti 2020

Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje viti 2018-2019