U zhvillua takimi i dytë, konsultim publik me grupet e interesit për Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Përmet. .