Kontratat publike

Kontratat publike , informacion detajuar në linkun më poshtë:

Informacion mbi kontratat publike: 

Objekti Kontratës

Numri i references se procedures

Lloji i procedures

Terma dhe kushte te kontrates

Kohezgjatja e kontrates

Vlera e kontrates

Te dhena te autoritetit kontraktor

Te dhena te kontraktorit /nenkontraktorit

Struktura publike pergjegjese per mbikqyrjen dhe monitorimin e kontrates

Procedura per nje ankimim

Raporte te kontrollit , monitorimit dhe auditimit mbi zbatimin e kontrates.